O festivalu Festa academica

Festival studentských pěveckých sborů Festa academica byl založen jako bienále v roce 2007. Od samého počátku klade velký důraz na připomínku událostí 17. listopadu a také na jeho rozměr coby Mezinárodního dne studentstva. Festa academica je od roku 2009 významnou součástí oslav výročí sametové revoluce. Již tradičně jej pořádají Unie českých pěveckých sborů a Gymnázium Jana Keplera, letos ve spolupráci s Českou filharmonií stejně jako v roce 2009.

U příležitosti 20. výročí Sametové revoluce v roce 2009 vystoupilo pod záštitou exprezidenta Václava Havla odpoledne 17. listopadu 2009 na tři sta středoškolských studentů na piazzettě Národního divadla v koncertním představení oratoria Eversmiling Liberty pod vedením Libora Sládka, téhož dne večer vystoupili pod vedením dirigenta Libora Peška zpěvačky a zpěváci zastupující většinu českých veřejných vysokých škol na slavnostním koncertě v pražském Rudolfinu. Koncert byl živě přenášen Českým rozhlasem. V roce 2016 proběhl mimořádný koncert Festa academica k připomínce dvojitého výročí patrona festivalu exprezidenta Václava Havla.

I letošní ročník nabídne účastníkům a divákům bohatý program v podobě koncertů, sborových ateliérů či vystoupení v rámci bohoslužeb. Mezi nejvýznamnější události festivalu patří koncert na půdě Senátu Parlamentu České republiky, na kterém budou slavnostně předána ocenění Unie českých pěveckých sborů za přínos mezinárodní spolupráce na poli sborového zpěvu. Spojený středoškolský sbor se představí pod vedením Milana Motla na koncertu Zrcadlo přátelství a také vystoupí v rámci projektu Korzo Národní.

Vyvrcholením celého festivalu je koncert – Studenti sametu. Kromě vystoupení vybraných akademických sborů zazní v podání spojeného studentského souboru Te Deum Antonína Dvořáka pod taktovkou Marka Valáška. V rámci koncertu proběhne slavnostní předání Ceny Jana Opletala Studentské komory Rady vysokých škol.

Oficiální záštity FESTA ACADEMICA 2017
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Ministerstvo kultury ČR
Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1
Mgr. Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6
Česká komise pro UNESCO


Čestná rada festivalu a Festivalový výbor


Pořadatelé festivalu

Proběhlé ročníky festivalu


Festa academica 2013


Festa academica 2011


Festa academica 2009


Festa academica 2007


FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz