Výstřižek2

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

COLLEGIUM PAEDAGOGICUM

smíšený sbor PedF UK

 

 

 

 

 

O sboru:

 

Collegium paedagogicum, smíšený sbor PedF UK, zahájilo činnost v roce
1993. Pravidelně vystupuje při slavnostních příležitostech fakulty i
univerzity, opakovaně se podílí na edukačních programech ČF a často
spolupracuje se sbory zahraničních univerzit (Humboldt-Universität zu
Berlin, Heidelberg, Aberdeen, Varšava). V roce 2019 se stal absolutním
vítězem mezinárodní soutěže Akademická Banská Bystrica, v roce 2023
zvítězil v kategorii akademických sborů na Mezinárodní soutěži Mundi
cantat v Olomouci. Sbor má bohatý repertoár, v minulosti provedl
například Bachovo Magnificat, Mozartovo Requiem, Mendelssohnova Eliáše,
Dvořákovo Te Deum, Mši D dur, Stabat Mater, Orffova Carmina burana,
Poulencovo Stabat Mater, Martinů Kytici, Duruflého Requiem. Mezi
nejvýznamnější počiny patří česká premiéra Hanušova oratoria Ecce homo v
rámci Pražského jara 2005 nebo světová premiéra Hanušova Requiem v roce
2009 v Rudolfinu.

 

O sbormistrovi:

 

Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl.
Je sbormistrem dvou sborů Pražské konzervatoře, sboru Collegium
paedagogicum PedF UK a druhým sbormistrem Státní opery Praha. V roce
1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra. V
roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHUV
udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

 

 

 

©Josef Rudolf 2019