image002

2_web_festa

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

ACANT

Pěvecký sbor Katolické teologické fakulty UK

 

 

 

O sboru:

 

ACANT je pěvecký sbor založený v roce 2006 studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Název je odvozen od lat. canto zpívat aodráží kunsthistorické zaměření většiny studentů, neb akant je ozdobný prvek v podobě bodláku (listu) užívaný jako na sloupech, budovách apod.

Sbor se zaměřuje zejména na duchovní hudbu všech období a stylů, s akcentem na afroamerické spirituály a další duchovní písně včetně afrických. Jeho repertoár však obsahuje i gregoriánský chorálrenesanční a barokní duchovní písněsoudobé skladby, ale i řadu skladeb z oblasti populární a jazzové hudby (G. Gershwin, J. Ježek, B. Carlton, aj.).

Vystoupení sboru ACANT občas bývají též doplněna hrou na perkusní nástroje a originální choreografií. Sbor má kromě řady koncertů v Čechách za sebou i několik zahraničních turné: Dublin, Benátky, Londýn, Arenzano aj. V roce 2011 se zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Musica sacra v Benátkách, v r. 2017 festivalu A. Tučapského ve Vyškově, kde se umístil ve zlatém pásmu.

V současné době tvoří ACANT:

·         soprán: Kamila Zbuzková, Helena Esterlová, Zora Dubská, Sára Šůstek Vyhnalová.

·         alt: Vlaďka Holzapfelová, Tereza Matoušová, Monika Kolářová, Petra Poláková

·         tenor: Jan Kolář, Štěpán Havlíček, Martin Šůstek, MuratKalender

·         bas: Šimon Plecháček, Petr Řičánek, Jan Budějovický

·         perkuse: Ivan Minář

 

O sbormistryni:

PhDr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. se narodila v Jihlavě, studovala v Plzni Čj a HV pro SŠ a následně Sbormistrovství chrámové hudby v Praze (u prof. Jiřího Koláře a dr. Ivany Štíbrové) a doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika při PedF UK (u prof. Ivana Poledňáka a prof. Michala Nedělky). V diplomové a disertační práci se zaměřila na afroamerické spirituály. V roce 2005 se zúčastnila studijního pobytu v irském Dublinu. Od roku 2006 pracuje jako pedagog na Pražské konzervatoři.V témže roce založila spolu s Ivanem Minářem sbor ACANT.V současné době vede při ZUŠ Harmonie na Praze 6 ještě ženský sbor Zlatobýl, dříve ještě řídila dětský sbor Harmoník tamtéž.

Program:

Jubilate (Jazz-Motette) – J. M. Michel

Esto Les Digo – K. Lange

Ubicaritas – M. Duruflé

Mary, DidYouKnow – M. Lowry, B. Greene, arr. R. Emerson

Lord, ForThy Tender Mercy´sSake – R. Farrant

LullabyofBirdland – G. D. Weiss, G. Shearing; arr. TijsKrammer

Hevenushalomalejchem – židovská píseň, arr. M. Schütz

 

Možný přídavek:

The Lion SleepsTonight – G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore

 

 

©Josef Rudolf 2019