Výstřižek2

Festa2019_FB_banner2b

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

KOMORNÍ ŽENSKÝ SBOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY KARLOVY

Ženský

Pedagogická fakulta UK, katedra hudební výchovi

 

ZahajovacikoncertfestivaluFestaacademica13.11.2015

 

 

O sboru:

 

     Komorní ženský sbor pedagogické fakullty Univerzity Karlovy vznikl v roce 2008. Jeho členkami jsou většinou studentky hudební výchovy, nejčastěji v kombinaci se sbormistrovstvím, většinou s předchozími sólovými nebo sborovými zkušenostmi, které mají zájem o studium náročnějších skladeb. Repertoár je koncipován tak, aby se budoucí učitelky a sbormistryně seznámily s nejvýznamnějšími skladbami pro ženský sbor.

 

O sbormistrovi:

 

Sbormistryně Jana Veverková je absolventkou pedagogické fakulty v Plzni a Filozofické fakulty UK v Praze. V současnosti působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, kde vyučuje především intonaci a sborový zpěv. Během své více než třicetileté sbormistrovské činnosti pracovala převážně s ženskými sbory (Canzona, Foerstrovo pěvecké sdružení), se kterými se mnohokrát umístila na předních místech soutěží.

 

©Josef Rudolf 2019