O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance

Smíšený sbor

Gymnázium Na Zatlance

 

 

O sboru:

 

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance je komorní smíšený sbor. Účastní se hlavně akcí, které organizuje domovské gymnázium, mj. studentského festivalu Zapatlaný Fest nebo Veršomatu Na Kampě. Z mimoškolních akcí spolupracoval sbor např. s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v rámci oslav výročí Jana Jakuba Ryby (vystoupení na Pražské muzejní noci a na vernisáži výstavy Kantor Jakub Jan Ryba). Sbor pravidelně zahajuje program projektu Evropský mládežnický parlament Erasmus – EEYP.

 

O sbormistrovi:

 

Jana Lindová (1982) – od svých 4 let postupně působila v několika sborech spojených s místem studia (ZUŠ Děčín, ZŠ Vilsnická Děčín, Gymnázium Děčín, Pedagogická fakulta UK). Zároveň absolvovala devět ročníků interpretačních kurzů Letní školy staré hudby ve Valticích (sborový zpěv, housle). Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance vede od roku 2008

 

©Josef Rudolf 2019