Výstřižek2

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

SPOJENÉ FESTIVALOVÉ SBORY FESTA ACADEMICA

 

 

 

 

O sbormistrovi:

 

Libor Sládek (1961), český sbormistr a hudební pedagog

Stává se jen zřídkakdy, že vystudovaný stavební inženýr opustí projektovou kancelář a věnuje se zcela práci s mládeží. Stalo se však. Inženýr Libor Sládek jako profesor Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5 vystudoval ještě dva, respektive tři hudební obory na Pedagogické fakultě UK v Praze (hudební výchova, sbormistrovství a sbormistrovství chrámové hudby) a zcela se zapojil do hudebního života mládeže. Mládež mu oplácí láskou a nadšením pro sborový zpěv a hudbu vůbec. Mediální ocenění Zlatý Ámos bylo evokováno právě tímto obapolným vztahem zapáleného učitele a nadšených žáků.

Stojí v čele studentského sboru Besharmonie, který získal nejvyšší ocenění v oblastním i celostátním kole soutěže gymnaziálních sborů UČPS Gymnasia cantant, podílí se na vedení celorepublikového Bohemiachoru, dále Prozatímního sboru. S ním a s kapelou nastudoval, mnohokrát provedl a natočil rockové oratorium Eversmiling Liberty. Spolupracoval s Alikvotním sborem, vedl sbory Víceméně v tónině, BAR-I-TON a PSPU a od roku 2011 je sbormistrem chlapeckého a mužského sboru Pueri gaudentes.

Je rezidečním dirigentem studentského festivalu Festa academica a předsedou sekce mladých pěveckých sborů Unie českých pěveckých sborů

 

Text o díle

Eversmiling Liberty

Hudba: Jens Johansen, Erling Kullberg, Georg Friedrich Händel
Libretto: Thomas Morell

Rockové oratorium Eversmiling Liberty (skladba z roku 1990) zpracovává příběh Judy Makabejského, vůdce židovského povstání v roce 167 př. n. l. Ten se postavil do čela odporu proti násilnému pořečťování Židů a porazil vojska svého panovníka Antiocha.

Dánští autoři Jens Johansen a Erling Kullberg použili libreto ze známého barokního oratoria Juda Makabejský skladatele G. F. Händela,. Inspiraci nalezli právě v pražských  listopadových událostech a vzniklo tak dílo, jehož hlavním tématem je boj za svobodu.

V textu oratoria je vedle pocitů zmaru zdůrazněna odhodlanost Makabejců navždy uctívat Hospodina, bojovat za své právo, svobodu a národ.

„Po letech, co dílo znám, musím přiznat, že jsem nenašel nic tak celistvého, komplexního a inteligentně napsaného.“ Libor Sládek

 

 

 

©Josef Rudolf 2019