Výstřižek2

Festa2019_FB_banner2b

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE

Univerzitní – komorní

VUS Pardubice

 

VUS2018 jaro_web

 

 

O sboru:

 

     Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice vznikl v roce 1950 a brzy se stal jedním z předních českých vokálních

těles. V jeho čele stál až do roku 1993 Doc. Ing. Vlastislav Novák, po němž převzal vedení Jiří Kožnar, který soubor

vedl do roku 2007. Po krátké etapě působení Ondřeje Tajovského sbor v r. 2010 převzal dirigent Tomáš Židek. Soubor

je z podstatné části složen ze studentů Univerzity Pardubice, která se sborem trvale spolupracuje a poskytuje mu

zázemí. Sbor pravidelně vystupuje v Pardubicích i Pardubickém kraji, je členem Unie českých pěveckých sborů a

vedle řady vokálních těles spolupracoval také např. s Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové

nebo Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice. Účastní se pravidelně domácích i zahraničních sborových

festivalů (např. Canta Pueblo Argentina, FIMU Belfort, Polifonico Arezzo, IFAS Pardubice, FSU Jihlava, Svátky písní

Olomouc, Akademická Banská Bystrica či Rybnicka Jesień Choralna v Polsku). V červenci 2005 podnikl VUS Pardubice

koncertní turné po Kanadě, zúčastnil se Festivalu 500 v St. John´s (NFL). Od roku 1990 soubor vydal čtyři vlastní CD a

na dalších pěti CD spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrál rovněž snímky pro rozhlas a TV. V září

2016 se soubor stal vyslancem k jeho svatosti papeži Františkovi při předávání sochy sv. Anežky Přemyslovny ve

Vatikánu, kde také doprovodil generální audienci na zaplněném Svatopetrském náměstí a liturgii pro poutníky. Roku

2017 provedl VUS také několikrát Stamicovu Missu solemnis, jednak v rámci Pardubického hudebního jara a pak při

mši v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

 

O sbormistrovi:

 

     MgA. Tomáš Židek Ph.D. je absolventem dirigování na Konzervatoři Pardubice (Doc. Ing. V. Novák, O. Tvrdý) a HAMU

Praha (P. Vronský, R. Eliška, J. Kuchinka, L. Svárovský, H. Farkač, L. Mátl aj).  Jako dirigent spolupracoval Židek mj.

s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií

Teplice, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Plzeňskou filharmonií

a Divadlem F. X. Šaldy v Liberci. V současnosti pravidelně spolupracuje jako dirigent s Komorní filharmonií Pardubice a

Filharmonií Hradec Králové.  Je pedagogem na oddělení hudební teorie a vedoucím oddělení dirigování Konzervatoře

Pardubice, vede školní orchestr a sbor, je šéfdirigentem Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, kde působí

od roku 2010, sboru Salvátor Chrudim, který založil (1999) a v neposlední řadě je chrudimským regenschorim.

Příležitostně se věnuje také kompozici a muzikologické práci. Hudební komisí UČPS mu byl roku 2014 udělen titul

Sbormistr Junior. Od září 2018 pracuje jako zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice.

 

©Josef Rudolf 2019